Form och bearbetning av gravsten

Viktigt att tänka på vid val av gravsten!

 1. Stående eller liggande gravsten
  När vi talar om stående eller liggande gravstenar innebär det följande:
  en stående gravsten monteras med en synlig eller dold sockel. Gravstenen står rest på graven och monteras enligt riktlinjerna.

  En liggande gravsten kallas även för ”häll”. Många gånger kompletterar en liggande gravstenshäll en befintlig gravsten som inte rymmer fler namn. En del kyrkogårdar har även kvarter som endast tillåter liggande hällar. 

 2. Bestämmelser för graven
  Dom flesta kyrkogårdarna har bestämmelser vad gäller mått på gravstenar, både höjd och bredd. Detta kan skilja sig mellan kvarteren på kyrkogården. Därför är det viktigt att du först känner till måtten för er gravplats. 

 3. Välj efter dina önskemål
  Om graven inte kräver specifikt en stående eller liggande sten handlar valet om dina önskemål. En stående gravsten ger oftast mer utrymme för flera namn. En mindre liggande häll kan smälta in i omgivningen eller komplettera en befintlig sten på ett värdigt sätt. 

 4. Besök oss för en bättre bild av stenämnena
  Vi välkomnar dig till oss för att titta mer på alternativen. Det underlättar att se stenämnena på vår utställning och vi hjälper dig skapa en uppfattning om stenen du önskar. 


Stående gravsten

Liggande häll

Stenens form

Ett av de första valen är att bestämma stenens form. Vi kan skulptera de flesta stenformer i vår verkstad och du som kund kan alltid presentera och beskriva dina önskemål så hjälper vi dig med en form som passar. 

Nedan ser du ett urval av de vanligaste stenarna vi tillverkar. Har du en annan form går det givetvis också bra. Kontakta oss eller besök oss i Täby för ytterligare hjälp. 

Våra vanligaste stenformer

stensorter